Beredskap og tiltak ifbm. covid-19

Skinnarbu Nasjonalparkhotell forholder seg til helsemyndighetenes krav og anbefalinger og følger utviklingen i situasjonen tett.


Her er tiltak som er innført – og blir innført, i forbindelse med covid- 19 viruset.

  1. Vi har egne stasjoner med antibac plassert i alle gjestearealer, tilgjengelig for alle gjester/ansatte og back-office for alle ansatte ihht vanlig internkontroll.
  2. Vi har innført ekstra hyppig renhold på alle felles kontaktflater, som dørhåndtak og andre berøringsflater på hotellet.
  3. Våre kjøkken og serveringssteder tar alle forhåndsregler når det gjelder mat og mat-trygghet.
  4. Vi har kartlagt vårt personale etter beste evne og har ingen av våre ansatte som har vært i risikoområder eller noen i sin nærmeste nærhet som har vært det.
  5. Dersom vi skulle få gjester i fremtiden med symptomer innlosjerer vi dem på rom som er holdt av i en adskilt del av hotellet kun til bruk for eventuell karantene.
  6. Vi serverer ikke mat i våre spisesteder som buffe, kun til Frokost. Middag vil bli servert til gjestene på egen tallerken (set meny) og med god avstand  mellom gjestene.
  7. God informasjon/kommunikasjon til og med gjester er nødvendig i den situasjonen som covid-19 innebærer. Samtaler og møter med alle ansatte vil foregår kontinuerlig, slik at vi til enhver tid er oppdatert og kan gi god informasjon til alle gjester.
Rull til toppen