Hold konferansen på Skinnarbu – med perfekte rammer for ny giv og gode beslutninger

Beliggenheten er som skapt for møter, kurs og konferanser med deltakere fra Øst-, Sør- og Vestlandet. Hotellet har et amfi med plass til 80, samt møterom til 30, 60 og 150 personer i kinooppsett og klasseromsoppsett. I tillegg benytter vi Hardangervidda Nasjonalparksenter vegg i vegg med hotellet. Vi har også mindre rom til gruppearbeid.

Hotellet har det meste av vanlig AV-utstyr, som video, overhead-projector m.m. Til fremvising av filmer fra video eller TV stiller vi til disposisjon en storskjerm (4 x 4,25 meter ) – med meget godt lydanlegg.

Vi skreddersyr et flott konferanseopplevelse og tilrettelegger for behov rundt arrangementet sammen med dere.
Frokost, lunsj, snacks, middag og aktiviteter – eller andre opplevelser. Kontakt oss for spesifikke ønsker rundt din konferanse.

RING 35 09 56 00